09/04/2013

131 – Inferno (1960)

Jigoku / Hell 1960 / Japão / 101 min / Direção: Nobuo Nakagawa / Roteiro: Nobuo Nakagawa, Ichirô Miyagawa / Produção: Mitsugu Ôkura / Elenco: Shigeru […]